TARIEVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAKANTIES

Priveles 30 min

Serieus aan de slag!

 1 op 1 les


Persoonlijke aandacht


Wordt aangeraden voor de serieuzere, of gevorderde  leerlingen. 


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

25,-

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 30,25.

Duoles 45 min

Samen leren!

Langer les met twee leerlingen tegelijk


Persoonlijke aandacht


Motiveer elkaar


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

27,-

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 32,70.

Duoles 30 min

Samen leren!

Les met twee leerlingen tegelijk


Persoonlijke aandacht


Motiveer elkaar


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

18,-

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 21,80.

Talentenklas 45 min 

Haal het beste uit jezelf!

Extra lang les (45min)


Wekelijks extra aandacht 


Mogelijkheid om een conservatorium/HBA toelating voor te bereiden


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

37,50

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 45,40.

ALGEMENE VOORWAARDEN


- In de schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt er geen zangles gegeven.


- De inschrijving is pas volledig na ontvangst van het volledig ingevulde & ondertekende inschrijfformulier + een kopie van de ID-kaart van de leerling.


- Bij leerlingen jonger dan 18 jaar is een handtekening van de ouder(s)/verzorger(s) verplicht.


- De betaling gebeurt aan het einde van elke maand per automatische incasso. Het lesgeld wordt verdeeld over 12 gelijke termijnen.


- De opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient per mail ingediend te worden.


- Bij lesuitval door de docent heeft de leerling recht op een inhaalles. In het jaarrooster zijn hiervoor drie inhaalmomenten aangegeven. Bij uitval door de leerling kan de les niet worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld is dan ook niet mogelijk.


- Omdat het lesgeld jaarlijks over twaalf gelijke delen wordt geïncasseerd, wordt er bij het stopzetten van de lessen een doorrekening van het betaalde lesgeld en de gevolgde lessen gemaakt. Dit kan resulteren in een teruggave, of verrekening van het nog te ontvangen lesgeld.


Jaarrooster


Download hier het actuele jaarrooster voor het seizoen 2020-2021.